Og?oszenia
Ostatnie komentarze
Liczniki

Dzisiaj:31
Wczoraj:428
Miesiecznie:1381
W tym roku:25055
Razem:320837
Kontakt GG
kontakt@zalewo.info 2809025
U?ytkownik 1:
Home Sport
Reklama
Reklama

W dniu 26.06.2016 r. Zalewskie Stowarzyszenie ALFA przy wsp?pracy z Miejskim O?rodkiem Pomocy Spo?ecznej w Zalewie zorganizowa?o VI Rodzinny Rajd Rowerowy. W tegorocznym rajdzie udzia? wzi??o 110 osb, cieszy Nas fakt ?e w?rd Naszej spo?eczno?ci istnieje potrzeba sp?dzenia aktywnie czasu wolnego. Tegoroczna trasa rajdu wynosi?a 30 km i obejmowa?a miejscowo?ci Zalewo, Kupin, Mazanki, Girgajny, Barty, Pozory, Drynki, Fiugajki, Jarno?towo, Wielki Dwr, Bajdy, Dajny, Brzeziniak, Zalewo.

Organizatorzy rajdu sk?adaj? serdeczne podzi?kowania sponsorom dzi?ki ktrym zosta? zosta?y zakupione drobne nagrody, rower oraz internet dla uczestnikw.

Firma Biofeed, Firma Netkom Maciej ?ukowski, Firma Produkcyjno Us?ugowa Piotr Obiedzi?ski, Mor?sko Zalewski Bank Sp?dzielczy w Zalewie, Firma Metal - Prost Robert Parzyszek, Auto Cz??ci Arkadiusz Wojtkun, Sklep Spo?ywczo - Przemys?owy w Mi?dzychodzie Piotr Gil.

 

Zapraszamy na transmisi? na ?ywo. Link do transmisji

 
 

Informujemy, ?e 15 czerwca 2016r. (?roda) w Borecznie odb?d? si? XVIII Powiatowe Igrzyska Osb Niepe?nosprawnych w Gminie Zalewo.

Program Igrzysk

800 - 900 Zbirka uczestnikw przy OSP w Borecznie.

900 Uroczysty przemarsz do Zespo?u Szk? w Borecznie (boisko szkolne).

915 Odegranie Hymnu pa?stwowego i wci?gni?cie flagi na maszt.

920 Zabranie g?osu przez Burmistrza Zalewa i pozosta?ych Go?ci.

940 B?ogos?awie?stwo udzielone przez Proboszcza Ks. Kan. Paw?a Kurach.

945 Wyst?py artystyczne.

1000 Uroczyste zapalenie znicza; w trakcie od?piewanie przez m?odzie? z Zespo?u Szk? w Borecznie Hymnu Osb Niepe?nosprawnych.

1015 Rozpocz?cie rozgrywek sportowych.

Zako?czenie Igrzysk przewiduje si? o godz. 1400.

Igrzyska mo?na ogl?da? rwnie? na ?ywo w internecie. Poni?ej podajemy link do strony: http://www.zalewo.info/transmisja.html.

Opiek? medialn? nad wydarzeniem obj??a TVP Olsztyn. Serdecznie zapraszamy!

 

Ju? w najbli?sz? niedziel? 10/04/2016 w Zalewie - Mi?dzynarodowe wy?cigi wzkw

Miejsce:  Ekomarina ul. Kolejowa 5 , Zalewo

Program:

14:00 14:30      Rejestracja uczestnikw

14:40 16:40      Mi?dzynarodowe Wy?cigi Wzkw w chodzie

17:00                    Zako?czenie, rozdanie nagrd

W czasie imprezy organizatorzy przygotowali wiele innych atrakcji i niespodzianek rwnie? dla starszych dzieci. Odb?d? si? m.in rzuty do celu pi?eczk?, zabawa z chust? animacyjn? , malowanie twarzy.

Zawody odb?d? si? 10 kwietnia 2016 w ponad 50 polskich i czeskich miastach jednocze?nie . Wydarzenie Rodzino, rusz si? z BuggyGym! jest uroczystym otwarciem akcji Mama w ruchu  ktra potrwa od 10 kwietnia do 10 maja. Wydarzenie jest cz??ci? programu Rusz si?.

Emotikon smileB?D? SUPER NAGRODY!

ZAPRASZAM! 

Zapisz si? na wy?cigi na stronie www.buggygym.plwybieraj?c miasto Zalewo

 
Więcej artykułów…