Og?oszenia
Ostatnie komentarze
Kontakt GG
kontakt@zalewo.info 2809025
U?ytkownik 1:
Home Kultura
Reklama
Reklama

http://www.youtube.com/watch?v=YinvUPTPKWQ

Zmieniony (Piątek, 17 Czerwiec 2016 12:12)

 
 

Miejsko Gminna  Biblioteka Publiczna w Zalewie przyst?pi?a do kolejnego projektu Fundacji Orange Akcja: e-motywacja, w ramach ktrego odb?dzie si? 5 inspiruj?cych, wirtualnych spotka? - przy kawie  i w kreatywnej atmosferze. Ka?de spotkanie, na ktre biblioteka zaprasza seniorw i wszystkich zainteresowanych po?wi?cone b?dzie innemu tematowi i innemu go?ciowi. Uczestnicy wsplnie obejrz? transmitowane spotkania online, b?d? mieli mo?liwo?? zadania pytania go?ciom transmisji i wymieni? si? mi?dzy sob? w?asnymi pomys?ami na aktywno?? w sile wieku.

Spotkania b?d? odbywa? si? w siedzibie biblioteki (ul. Cz?stochowska 8) w czwartki o godzinie 11:00 w nast?puj?cych terminach: 8 i 22 pa?dziernika, 5 i 19 listopada oraz 3 grudnia.

Go?ciem pierwszego spotkania, ktre odb?dzie si? w czwartek 8 pa?dziernika o godz. 11:00  b?dzie znana aktorka teatralna i filmowa Emilia Krakowska. Serdecznie zapraszamy!

 

Towarzystwo Mi?o?nikw Ziemi Zalewskiej i Urz?d Miejski w Zalewie zapraszaj? na spotkanie z by?ym mieszka?cem naszego miasta - Siegfriedem Knopem, ktry urodzi? si? w Zalewie przed wojn?. Obecnie mieszka w Stanach Zjednoczonych. Kiedy? namalowa? czarno-bia?y zimowy krajobraz, tak inny od barwnych widokw jego obecnej ojczyzny. Zapytany przez crk? Lori wyja?ni?, ?e to pola w pobli?u tartaku jego ojca, ktry pracowa? kiedy? w ma?ym miasteczku Saalfeld, w Prusach Wschodnich, a teraz jest tam polskie miasto Zalewo.
O ciekawym ?yciu naszego go?cia dowiemy si? podczas spotkania, na ktre wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.
Spotkanie odb?dzie si? 28 wrze?nia b.r. o godzinie 13:00 w sali sesyjnej Urz?du Miejskiego w Zalewie przy ul. Cz?stochowskiej 8.

 

Zmieniony (Środa, 09 Wrzesień 2015 20:33)

 
Więcej artykułów…